HERO - קאבר עם תמונה וכפתור בהתאם לעיצוב של https://lms.templately.com/women-in-lead/ ללא קווים שבורים - בכל האתר

9 פוסטים שיוצגו כבעיות - כל פוסט מייצג בעיה ומוביל לבלוג

וידג' פילטור שירותים לפי תפריט שיוצב מעל השירותים/הבעיות. לעצב את כל שירות בצורת עיגול/צורת ריבוע עם שוליים מעוגלים

הכל

חרדות

דיכאון